ที่ๆ ความคิดดื่มได้ (Drinkidea)

เพราะเครื่องดื่มแต่ละชนิด มีคุณสมบัติ ประโยชน์ และ บุคลิก (Character) ที่แตกต่างกันไปในความแตกต่างนั้นมันเข้ากันได้กับลักษณะของธุรกิจ หรือ อุตสาหกรรมต่างๆในแต่ละธุรกิจล้วนต้องมีการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication)ที่เกิดจากความคิด (Idea) และความสร้างสรรค์ (Creative)เพื่อช่วยส่งเสริมการขาย เพิ่มกำไร ทำให้สินค้าและบริการเป็นที่รู้จักในวงกว้างเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจ

Where the ideas can drink!