บริษัท อีเอสจี วอเตอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยมีแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการให้บริการลูกค้าเรื่องการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร โดยการนำเสนอแนวทางที่ยั่งยืนและคุ้มค่าที่สุด ภายใต้หลักการของ “Smart water Management” โดยงานพวกเรา เริ่มตั้งแต่การช่วยลูกค้าจัดหาแหล่งน้ำดิบ การรับผลิตน้ำประปาที่สะอาดได้ตามมาตรฐาน การสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแนวใหม่ที่ต้นทุนในการเดินระบบต่ำ และรวมถึงการ รีไซเคิลน้ำ อย่างครบวงจร