วิดีโอเป็นช่องทางหนึ่งที่เขามาบทบาทในการทำการตลาด สามารถสร้างการมีส่วนร่วมด้านการโฆษณาทางโทรทัศน์หรือ YouTube ถือเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทย และ YouTube เป็นช่องทางสื่อชั้นนำระดับโลกที่วัดจากการใช้งานต่อคนต่อเดือนของ DAAT หรือสมาคมโฆษณาดิจิตอลแห่งประเทศไทย กล่าวคือ คนไทยจำนวนเกือบ 2,500,000 คนเข้าชม YouTube ในทุกๆเดือนแต่ละคนเข้าชมเว็บไซต์มากถึง 15 ครั้งต่อเดือนและใช้เวลาเกือบ 20 นาทีต่อการเข้าชม จากสถิติตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงโอกาสที่ดีที่เกิดขึ้นในด้านการตลาดสำหรับช่องทางของ YouTube